Urtica, art and media research group (c) 1999 and Beyond
profile and biography =
Socialengine-Symbol-b

Social Engine

Interactive Database
2004-2008

 • Photo doc
 • + more
 • go to -> Book
  “Social Engine”
 • Article in
  “Danas”
  daily newspaper [serbian only]
 • Art and Society

  An interactive database of socio-cultural patterns

 • Keywords / Tags

  • Database art,
  • Society,
  • Socio-cultural patterns,
  • Discourse,
  • Social awareness,
  • Control,
  • Flag,
  • Cognitive structure,
  • Communication,
  • Information,
  • Soft power,
  • Social system
 • Art-Bio:

  Solo Exhibition
  2005
  Innsbruck, Austria, within the framework of “Private Investigations,” Künstlerhaus Büchsenhausen
  Festivals and Group Exhibitions
  2008
  Lüneburg, Germany, “Moiré”, Kunstraum der Leuphana Universität Lüneburg
  2007
  Čačak, Serbia, 24th Memorial Nadežda Petrović
  Rio de Janeiro, Brazil, “FILE RIO 2007” International Festival of Electronic Language
  Beograd, Srbija, “PRODOR U REALNOST: Ukidanje javnog prostora,” Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd
  2006
  Oklahoma City, USA, Upgrade! International: Oklahoma City: DIY
  Saint Étienne, France, Biennale Internationale Design
  Sao Paolo, Brazil, “FILE 2006” International Festival of Electronic
  Belgrade, SCG, “Disappearing of the public space,” Salon of the Museum of Contemporary Art Belgrade
Article in Danas

Kao deo projekta “Ukidanje javnog prostora” u MSUB štampan je i specijalizovan podlistak u okviru dnevnog lista Danas (5. april 2006). Pored priloga ostalih učesnika projekta podlistak sadrži oglas za internet aplikaciju Social Engine “Great minds think alike” i članak “I go i bos i još mu zima” Violete Vojvodić (Urtica).


I go i bos i još mu zima

Podrška umetničko-istraživačkim projektima iz oblasti novih medija u Srbiji
autor Violeta Vojvodić

Uticaј novih mediјa postaјe sve izraženiјi i sve značaјniјi u svakodnevnom životu, pošto se kultura i stvara i koristi preko mediјa. Problemi koјi su time stvoreni vezani su za nove dimenziјe, ili definiciјe, stvarnosti u odnosu na prividnu (virtuelnu) stvarnost, simultanost, simulaciјe itd.
(Peta definiciјa informacionog društva – kulturni kriterijum, izvod iz predloga “Nacionalne strategije za informaciono društvo u Srbiji”, nacrt 2 / decembar Beograd 2005)

I pored široko postavljene definicije kulture u informacionom društvu po kojoj se kultura stvara i koristi preko medija predlog nacionalne strategije vezu između kulture i ICT-a prevashodno svodi na arhiviranje odnosno digitalizaciju: obradu, zaštitu i predstavljanje svih oblika nacionalnog kulturno-istorijskog i naučnog nasleđa. Problematičnost nepostojanja odrednica o kulturi koja stvara u mediju, može imati dalekosežne posledice na razvoj podrške savremenoj umetničko-istraživačkoj produkciji u oblasti novih medija u Srbiji (sektor: kulture i obrazovanja). Sa tim je u vezi i osnovna teškoća sa kojom se suočavamo prilikom pokušaja definisanja mesta koju umetnost novih medija zauzima, jer ona u kreativnom smislu nužno preklapa sektor kulture, umetnosti, tehnologije i nauke. Nepostojanje transdisciplinarnih odrednica u praksi dovodi do toga da kad sa umetničkim projektom iz oblasti novih medija aplicirate kod Ministarstva ili Sekretarijata za kulturu dobijete odgovor koji glasi: “Vaša aplikacija ne odgovara uslovima konkursa”. Stoga ne čudi što se na opštem planu, u okviru predloga Nacionalne strategije tačka 7.4.6 Podrška kreativnom istraživanju i razvoju, predviđa fromiranje specijalizovanih fondova, inkubatora i kreativnih centara isključivo u oblasti nauke i tehnologije, dok je oblast kulture i umetnosti u potpunosti izostavljena.

Kada govorimo o institucionalnoj podršci razvoju umetničkih novomedijskih projekata u Srbiji treba imati u vidu nekoliko otežavajućih okolnosti:

 • 1) virtuelno okruženje se ne smatra za relevantno;
 • 2) izražen strah od dodira sa “tuđom” kulturom jer je umetnost novih medija prevashodno internacionalnog karaktera;
 • 3) nepostojanje mehanizama za klasifikaciju i rangiranje-bodovanje umetničkih aktivnosti (npr. internacionalne izložbe i nagrade se ne boduju prilikom regulisanja statusa samostalnih umetnika / ULUS);
 • 4) profesionalci u oblasti kulture novomedijsku umetnost shvataju prevashodno kao digitalizaciju (npr. izradu CD i internet prezentacija umetničkih projekata);
 • 5) nepostojanje otvorenog i kompetitivnog lokalnog kulturnog tržišta baziranog na znanju i kvalitetu, a ne na dnevno političkim prioritetima;
 • 6) nepostojanje podrške transdisciplinarnom umetničkom istraživanju i produkciji (kultura – umetnost - tehnologija - nauka). Većina projekata domaćih umetnika producirana je u saradnji sa inostranim organizacijama dok su izložbe/predavanja iz oblasti novih medija koje se u Srbiji organizuju većinom importi gotovih inostranih produkata. Razlog za takvu situaciju leži u činjenici da finansijeri u Srbiji uglavnom podržavaju prezentacionu fazu već isproduciranih radova.

Budući razvoj novomedijske umetnosti će uveliko deliti sudbinu uspeha implementacije Nacionalne strategije za informaciono društvo u Srbiji jer se ona ne može realizovati dok se god ne izvrši sveobuhvatna reforma sistema koji imaju mehanizme za implementaciju strategije. Informaciono društvo je društvo zasnovano na znanju stoga je prevashodno potrebno omogućiti stvaranje konkurencije bazirane na znanju, izvršiti standardizaciju i unaprediti zakonsku regulativu, izvršiti sveobuhvatnu reorganizaciju javnog sektora i izgraditi tehničko tehnološku infrastrukturu. A u međuvremenu akterima novomedijske scene ne preostaje ništa drugo do da se zadovolje kućnom produkcijom ili kupe avionsku kartu u jednom pravcu…